top of page

el Lector Divan ve Divan Forum Üyelik Sözleşmesi

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi, el Lector Divan ve Divan Forum üyelik kurallarını düzenlemekte olup, bu sözleşme tamamen ve tak taraflı olarak kabul edilmeden siteye üye olmak mümkün değildir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen site ve forum kullanım kurallarını okuyup, uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan gerekli hassasiyeti götermeniz beklenir. Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri okuyarak, kabul ettiğiniz anlamına gelir. el Lector Divan bu üyelik sözleşmesinde gerektiği zamanlarda ve gerektiği şekillerde, üyelere bildirimde bulunarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

1. TARAFLAR

İşbu sözleşmeye konu taraflar;

 

a. www.ellector.info web sitesi adı altında ve el Lector Divan, Divan Forum adı ile kurulan, hiçbir kar amacı gütmeden puro ve puro aksesuarları hakkında bilgi, tecrübe ve hukuki mevzuatın, üyelerin birbiri ile paylaşmasını amaçlayan üyelik bölümü ve bu bölümdeki forum.(Bundan böyle Divan ve Divan Forum olarak adlandırılacaktır).

 

b. www.ellector.info web sitesi altındaki el Lector Divan ve Divan Forum  üyelik bölümünde tüm hukuki yaptırımlara ve kurallarına uyacağını peşinen kabul eden 3.Kişiler(Bundan böyle Üye olarak adlandırılacaktır).

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu www.ellector.info altındaki Divan üyelik bölümünden forum dahil bütün diğer hizmetlerinden, üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1. Üye, Divan'a üye olurken verdiği kişisel ve dişer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Divan'ın ve Divan Forum'un bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda Divan ve Divan Forum, bu üyenin üyeliğini askıya alma ve gerektiğinde üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar. 

 

3.2. www.ellector.info, Divan ve Divan Forum, 4207 sayılı yasaya muhalefet etmemek ve ilgili yasa ve yönetmeliklerin emirleri doğrultusunde hiçbir şekilde tütün, tütün ürünleri, puro ve sigarillo satışı yapmayacak, yapılmasına müsaade etmeyecek, tespit edilmesi halinde satış yapan üyelerin üyeliklerini tek taraflı olarak derhal sonladırmakla beraber , yetkili mercilere bildirecktir. Üye bu şartlara uyacağını peşinen kabul etmektedir. Divan, ve Divan Forum kendi platformu dışında, üyelerin birbiri arasında yapacağı para karşılığı olsun yada olmasın aktivitelerin, değiş-tokuşların, bunlar neticesinde doğacak zararların hiçbirinden mesul tutulamaz. Doğacak herhangi bir zararın, www.ellector.info, Divan tarafından karşılanması talep edilemez. Divan ve Divan Forum bilgisi ve dahli haricinde olacak bu tarz aktivitelerin, değiş-tokuşların, cezai sorumluluğu, bu aktivitelerde bulunan üyelerin yada diğer şahısların kendilerine ait olacaktır. 

 

3.3. www.ellector.info ve Divan ve Forum, hiçbir şekilde, birbiri ile www.ellector.info veya Divan veya Forum sayesinde tanışan ve aralarında gerçekleştirdikleri, maddi karşılığı olan yada olmayan hiçbir aktivite veyahut değiş-tokuşta sorumluluk kabul etmez. Bunlar neticesinde doğabilecek zararların tanzim talebi hiçbir şekilde www.ellector.info'ya yada Divan'a yada Divan Forum'a yapılamaz. 

 

3.4. Üye, 18 yaşını doldurduğunu ve gerektiğinde ispat amaçlı gerekli bilgi ve belgeleri Divan'a ve/veya Divan Forum'a sunacağını kabul eder. 

 

3.5. Üye, www.ellector.info veya Divan veya Divan Forum tarafından kendisine verilmiş olan üyelik hakkı ve kullanıcı adını başka kişi yada kuruluşa veremez, üyenin sözkonusu kullanıcı adını kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.ellector.info'ya veya Divan'a veya Divan Forum'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Divan'ın veya Divan Forum'un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 

 

3.6. Üye, Divan'ı ve/veya Divan Forum'u veya www.ellector.info tarafından sunulan hizmetilerini kullanırken yasak mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Site veya sitenin forum kısmının işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep vaya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. www.ellector.info, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 

 

3.7. Üye, www.ellector.info, Divan veya Divan Forum hizmetlerini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında yada uluslararası düzeyde yasalar aykırı bir amaç için, başkalarını fikri ve telif haklarına tecaüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz. 

 

3.8. Divan'da veya Forum kısmında, üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.ellector.info veya Divan veya Divan Forum ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyelerin kendi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi üyelerin sorumluluğundadır. Divan'ın veya Divan Forum'un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Üye'nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

3.9. Divan ve Divan Forum, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasında ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Divan'ın ve Divan Forum'un hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.ellector.info'dan, Divan'dan veya Divan Forum'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

 

3.10. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir yada birkaçını ihlal eden üyenin üyeliği hemen sonlandırılacak, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak da şahsen sorumlu olup, www.ellector.info'yu, Divan'ı ve Divan Forum'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından bağımsız kılacaktır. Ayrıca, işbu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Divan'ın, Divan Forum'un ve www.ellector.info'nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talbinde bulunma hakkı saklıdır. 

 

3.11. Divan'ın yada Divan Forum'un gerektiğinde her zaman tek taraflı olarak üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Divan'ın yada Divan Forum'un hiçbir sorumluluğu yoktur. 

 

3.12. www.ellector.info Divan yada Divan Foru'da yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surettte www.ellector.info yada Divan yada Divan Forum tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Üye, hiçbir şekilde internet sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya hizmetlerinin hatalı olduğu yada bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. www.ellector veya Divan veya Divan Forum hiçbir surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmakszın her zaman söz konusu bilgiler ve/veya hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Divan, sitenin ve hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bunla birlikte sitede mevcut yada oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. 

 

3.13. www.ellector.info yada Divan yada Divan Forum internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her ne nam altında olursa olsun, hiçbir maddi karşılık beklentisi olmadan çalışan Divan, Divan Forum Admin ve Moderatorleri , bu stitede yer alan bilgileri ve/veya hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz. 

 

3.14. Divan üyelerin karşılıklı olarak paylaşımda bulunduğu ve bu sayede puro kültürünü tanıtmaya ve paylaşmaya yönelik bir forum ortamı da sunduğundan, üyelerin paylaştığı bilgi, malzeme ve dokümanların herhangi bir hak ve telif yasasını çiğnemediğini kabul eder ve üyelerin paylaştığı medya bilgi ve belgelerinden sorumlu tutulamaz. Üyeler bu tip yayınlarda bulunmayacaklarını baştan kabul ederler. Aksine davranışlarda üyelik sözleşmesi tek taraflı olarak sona erdirilir.

 

3.15. Divan, yasal zorunluluk halinde üyelerin Üyelik Bilgilerini, IP Adreslerini, yetkili mercilerle paylaşabilir, üyelerin kişisel mesajlarını denetleyebilir. Üyeler, bu sözleşme ile bu konu ile ilgili tüm şahsi haklarından feragat ettiklerini beyan ederler. 

 

3.16. Divan web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kulanıcın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Divan'a veya Divan Forum'a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Divan'da toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda sakalanır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir. 

 

3.17. Divan, Divan Forum, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirmeyi veya Divan, Divan Forum internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve veirlerini silme hakkını saklı tutar. Divan,Divan Forum üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 

 

3.18. Taraflar Divan'a, Divan Forum'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 

 

4. DİVAN FORUM DÜZENİNİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR, FORUMUN İŞLEYİŞ VE DURUŞUNA DAİR BİLGİLER

 

4.1. Forum içerisinde yazılan her mesaj yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun, düzgün ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Gereksiz kısaltmalar ve harf değişikliklerinden kaçınılmadır. Çoklu şekilde karakter içermeden sadece smiley'den oluşan mesaj atmek teknik indeksleme hatası sebebi ile yasaktır. Forumda, uygunsuz olacak şekilde, büyük harfle yazı yazmak kesinlikle yasaktır. Renkli yazım, gereken mesajlarda, belirli ölçülerde kullanılmak şartı ile izinlidir. Forumda gerekli olan durumlardaki, birkaç kez gönderim durumları dışında, uygusnsuz şekilde arka arkaya mesaj yazmak (flood) yasaktır. Eklemeler ve düzenlemeler "Değiştir" tuşu kullanılarak yapılmalıdır. Gerekli hallerde birkaç mesajlı eklemeler olabilir. Konu başlığı ile paralel olmayan çok alakasız mesajların yazılması yasaktır. Forumdaki konulara atılan mesajlarda kişiel bilgiler, e-mail, telefon vb. verilmesi uygun değildir. Bu tarz kişisel bilgi paylaşımlardan doğabilecek zararların tümü paylaşananın kendine aittir. 

 

4.2. Geçerli ve aktif olan bir e-mail adresi bildirilmesi zorunludur. Forum yönetimi bunu e-mail adresine üyelik onayı için bir e-mail göndererek onaylar. Geçici e-mail ile üye olmayınız, sistem belli aralıklarla tarama yaparak bu tarz e-mail adresleri ile üye olan kullanıcılara otomatilk aktivasyon onayını tekrar yollayabilir. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-mail adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Divan Forum, verilen e-mailin doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-maillerden oluşabilecek hatalardan Divan Forum sorumlu değildir. Forumda kullandığınız e-mail adresinizi değiştirmek istediğinizde, Forum tarafından bu adresin geçerliliiğinin kontrol edilebilmesi için otomatik bir mesaj gönderilir. Bu mesaj tarafınızdan da onaylanana kadar forumu kullanmanız mümkün olmayacaktır. 

 

4.3. Foruma farklı kullanıcı adları altında birden fazla üye olunamaz. Kendisine ait olmayan "gerçek isim ve soyadları" üye ismi olarak kullanılamaz. 

 

4.4. Forumda yazılan mesajlardan tamamen yazan forum üyesi sorumludur. Bilinmesi gereken bir husus da, gönderilecek mesajların veya forum alanlarında belirtilecek fikirlerin hiçbiri, olumlu veya olumsuz, forum yönetimini ve www.ellector.info sitesini bağlamaz ve forum yönetimi herhangi bir kanun yaptırımında üyenin savunuculuğunu üstlenmez, üyeler kendi sorumlulukları ile başbaşadır. Forum yönetimi hiçbir şekilde bu tür durumlarda üyeye destek olacağı vaadinde bulunmaz. 

 

4.5. T.C. yasalarını yada uluslararası kanunları, anlaşmaları, tüzükleri çiğneyen mesjalar foruma gönderilemez. 

 

4.6. Tehdit edici, küfürlü, örf ve adetlere karşıt, müstehcen, kaba, nefret dolu veya çok miktarlarda istenmeyen mesajlar göndermek, din, dil ırk ayrımına yönelik iletiler göndermek ve materyaller kullanmak, forum yöneticilerini ve kullanıcılarını küçümser davranışlar sergilemek yasaktır. 

 

4.7. Kullanıcı, bir başkasının gizililik hakkını yada yayın haklarını çiğneyen yada telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan yada bu tarif edlien sınıflara giren malzemelerden de uyarlananlar da dahil olmak üzere, sahibinden yada haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğeneyen yada ters düşen, hiçbir bilgi, yazılım yada başka malzeme postalayamaz yada iletemez. 

 

4.8. Doğrudan kişişel ticari faaliyet(satış, pazarlama, dağıtım, tanıtım) ve reklam amaçlı duyuru, bilgi, görsel, internetbağlantısı, postalayamaz.

 

4.9. Üzerinde telif hakkı bulunan ve başka site vaya kişilere ait olan materyaller forum alanında kullanıldığında, isim ve kullanılarak alıntı olarak belirtilmeli veya forum alanında kullanılmadan önce izin alınmalıdır. Aksi takdirde, forum yönetimi , üyenin yukarıda belirtilen türdeki meajlarını silme ve üyenin üyeliğini süresiz iptal etme hakkını saklı tutar. Bunun yanında bahsi geçen hareketlerden doğan tüm yasal ve hukuki yaptırımlardan ve zararlardan Üye sorumlu olacaktır. 

 

4.10 Forum ortamına kişisel anlaşmazlıklar ve problemler taşınamaz. Forum ortamı bunları çözüme ulaştırma yeri değildir. 

 

4.11. Forum üzerinde ticari bir kaygı yada amaç güderek, kişisel ileti yolu ile ve/veya genelde ürün fiyatları alıp vermek, üyelerle ticari amaç için iletişim kurmak yasaktır. 

 

4.12. Din, dil, ırk propagandası yapan, siyasi mesajlar veren, pornografik materyaller içeren, yasadışı davranışlara teşvik eden ve özendiren dosyaların ve içeriğin yayınlanması kesinlikle yasaktır. 

 

4.13. Formda site hakkında ve yönetim/yönetici tarafından uygulanan cezalar için hiçbir konu açılamaz. Öğrenilmek istenen bir konu var ise özel mesaj yolu ile yöneticiye bildirerek cevaplanması istenebilir. Forum içersinde site ve yönetim/yönetici hakkında açılan tüm konular silinir, açan kişi uyarılır ve tekrarında forumdan ihraç edilir. 

 

4.16. Yönetici Yetkileri:

 

i.  Divan Forum yönetici yetkilileri içerik, format ve yerini uygun görmedikleri ileti , dosya, dosya bağlantıları ve mesajları tekrar düzenleme ve gerekirse silme yetkisinie sahiptir.

 

ii. Forum yönetimi, forum alanının genel ahlaka ve felsefesine ters düşecek herhangi bir ideoloji veya materyalin forum içersinde yer almasına izin vermez. 

 

iii. Forum kurallarına uymayan üyeler, yöneticiler tarafından uyarılıp, davranışın tekrarında sistemimizden kayıtları silinir. Kaydı silinen üyenin foruma başka kullanıcı adı ile kaydına izin verilmez/silinir. 

 

iv. Forum yetkilileri gönüllü oldukları görevlerde yetkilerini kullanırken üyelerle polemiğe yada kişisel tartışmalara giremezler. 

 

v. Forum kurallarının güncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakkı forum yöneticilerinde saklıdır ve gerek görüldüğü her anda güncellenebilir. Yürürülükte olan veya güncellenen forum kurallarını kabul etmeyen kullanıcılar üyeliklerinin iptalini isteme hakkına sahiptirler. 

 

vi. Teknik aksaklıklardan ve bakımlardan dolayı Divan Forum'da kesintiler olabilir. Divan Forum, hizmetin bu şekilde kesilmesinden sorumlu değildir. 

 

vii. Forum içerisinde paylaşılan her türlü görsel ile ilgili telif haklarının www.ellector.info'ya, Divan'a yada Divan Forum'a devri ve bu görsellerin tekrar kullanım ve/veya düzenlenmesi kabul edilmiş sayılır. 

 

viii. Formda paylaşılan yazı ve görseller, Divan Forum'unn izni ve onayı alınmadan, kaynak gösterilerek de olsa yayınlanamaz, paylaşılamaz. 

 

ix. Foruma üye olan herkes bu şartları kabul etmiş sayılır. 

 

4.17. Gizlilik İlkeleri:

 

i. Kişisel Bilgileriniz: Divan Forum üyelerinin veri tabanında bulunan bilgilerini ve mail adreslerini, sadece www.ellector.info, Divan veya Divan Forum ile ilgili reklam, mailing ve pazarlama alanlarında kullanabilme hakkına sahiptir. Üye istediği takdirde bundan cayma hakkını saklı tutar. Bunu Forum'un sunduğu imkanlar vasıtası ile veya yazılı olarak Forum yöneticilerine bildirerek yapabilir. Üye kişisel bilgileri hiçbir koşulda 3.şahıslarla reklam, mailing veya pazarlama için paylaşılmaz.

 

ii. Üyelik İptali: Forum üyeliğinizi dilediğiniz an iptal edebilirsiniz. Üyeliğinizi iptal ettiğinizde, tarafımızda bulunan size ait kişisel bilgiler silinecektir. Ancak üyelik iptali o güne kadar yazdığınız mesajların ve forumdaki icraatlarınızın sona erdiği anlamına gelmez ve bunlardan doğacak her türlü kanuni sorumluluğunuz devam eder. 

 

iii. Forumda Gezinme ve Çerezler: Çerezler internette siteler tarafından, kullanıcıların bilgisaarına gönderilen ve kullanıcıya daha sonraki ziyaretlerinde daha esnek, daha hızlı bir kullanım imkanı vermeyi hedefleyen küçük metin dosyalarıdır. Bahsi geçen çerezler kişisel bilgi toplama aracı olarak kullanılmayacaktır. 

 

4.18. Avatar ve İmza Kuralları:

 

i. Üyeler imzalarını veya avatarlarını ticari maksatlı resimler, yazılar, ibareler olarak kullanamazlar. 

 

ii. Üyelerin imzalarına veya avatarlarına, reklam almaları ve bu maksatla kullanmaları yasaktır. 

 

iii. Uyelerin imzalarına yada avatarlarına satış ve benzeri servis içerikli mesaj veren iletiler yazması yasaktır. 

 

iv. Forum, kurallara uymayan imzaların ve avatarların silinmesi, üyelerinin uzaklaştırılması yada üyeliklerinin iptal edilmesi hakkını saklı tutar. 

 

4.19. Tüzel Kişiler ile İlişkiler:

 

i. www.ellector.info, Divan ve Divan Forum, puro ve puro kültürüne ilgi duyan kişilere hizmet etmektedir. Bu nedenle üyelikler kişiler adına olmalıdır, şikret ve tüzel kişilik üyelikleri kabul edilmemektedir. Kişi adına dahi alınmış olsa, üyeliğni kişisel boyuttan dışarı taşıyacak harekette bulunaların üyeliği süresiz olarak ipal edilecektir. 

 

ii. Tüzel kişişlikler ve firmalar, ürünlerinin tanıtımlarını, incelemelerini, haberlerini, kampanyalarını, fiyatlarını, el Lector Blog ile ellector.info@gmail.com adresi vasıtası ile paylaşarak, Blog kısmında yayınlanmasını talep edebilirler. Taleplerin kabulü yada geri çevrilmesi tamamen el Lector Blog yöneticilerinin tasarrufundadır. 

 

iii. Tüzel kişiler ve firmalar ürün satışı için Forum'un hiçbir bölümünü kullanamazlar. 

 

iv. Forum, kişiler kadar firmaların haklarını korumakla da yükümlüdür. Herhangi bir kuruma saldırı, aşağılama içeren veya yanlış bilgiler ihtiva eden mesajlara, site yöneticileri tarafından müdahale edilecektir. Tüzel kişiler, bünyelerinde bulundukları, organik yada inorganik bağı olan kurumlara yapılmış olan asılsız iddialarla ilgili, site yönetimine firma yetki statülerini de doğrulayacak şekilde mesaj atmalıdırlar. Tüzel kişilerin bu gibi durumlarda üyelerle forum içinde mesajlaşarak, diğer üyelere müdahale etmesi uygun bulunmamaktadır. Anlaşmazlıkları bildirmek için kullanılacak e-mail adresi ellector.info@gmail.com dur. 

 

v. Tüzel kişiler, tüketici haklarını bilmeli ve buna uygun davranmalıdır. Doğruluğu, site yönetimince ispatlanan, firmaların tüketici haklarına aykırı davranışlarının ve belgelerinin site içerisinde yayımlanması engellenmeyecektir. T.C. tüketiici hakları kanununa göre kullanıcıların kişisel ürün kullanım tecrübelerinin diğer T.C. yasalarına uygun olması halinde olumsuz  ve olumlu yönde paylaşılması hiçbir suretle engellenmemektedir. 

 

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Divan veya Divan Forum tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Divan veya Divan Forum üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshediblecektir. 

 

6. İHTİLAFLERİN HALLİ 

İşbu Sözleşme'ye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

7. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik talebinde bulunması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik Sözleşme'sinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, üyenin üye olmasının kabulü ve üyeye bildirilmesi anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. 

 

bottom of page