top of page

 

A___________________________________________________________

Ayak(Foot): Puronun içmek için yakılan kısmı. 


Amarillo: Gölgede yetiştirilmiş sarı renkli sarıcı yaprak türü.


Amatista: 50 yada 25 puro bulunduran ve hava almayacak şekilde kapatılmış cam kavanoz. Fabrika tazeliğinde puro içmek isteyenlere. 

 

B___________________________________________________________
Bant: Puroya üreticisi, modeli, bazen yılı ve bazen de sarma ustası hakkında bilgi veren, şapka kısmına yakın takılan yüzük şeklindeki bant. Rivayete göre puro bantlarını içerken beyaz eldivenlerinde iz olmasın diye Muhteşem Catherine yada İspanyol soyluların icat ettiği söylenir. Puroyu içerken bandı üzerinde tutmak gibi, çıkartmakta da bir görgüsüzlük değildir. Tabii sökerken sarıcı yaprağı yırtmamak şartıyla. Lakin birlikte puro içtiklerinizin ne içtiğini görmek ve kendi içtiğinizi belli etmek hoş sohbetlere başlangıç olabilir.


Baş(Head): Sigaranın şapka kısmınında da bulunduğu içilirken ağız tarafında kalan kısmı. 


Belicosso: Geleneksel olarak kısa, piramit şeklindeki purolar için kullanılır. 5 yada 5,5 inch uzunluğunda, genelde yüzük kalınlığı 50 ve altı tarzda olur. Günümüzde Corona yada Corona Gorda tipi purolar için kullanılmakta. 


Binder(Tutucu): Puronun deste halindeki dolgu yapraklarını saran tütün yaprağı. 


Blend(Harman): Puronun içindeki farklı türde(genellikle en fazla 4) tütünün karışımı. Harmanlamak puro üretiminin en önemli ve zor sanatı. 


Bloom: Bilmeyenlerin küf ile karıştırabileceği, puronun üzerinde yıllandırılması sürecinde yaprakların doğal olarak yağlarını salgılamasından oluşan beyaz toz tabakası. Küfle ayırt etmenin en kolay yolu, silince iz bırakmamasıdır. Bu aynı zamanda purolarınızın kaliteli bir şekilde yıllandığına işarettir. 


Boite Natur: Birçok puronun içinde bulunduğu sedir kutu. 


Bouquet(Rayiha): Puronun içerken ağzınızda bıraktığı tat. Uygun olmayan koşullarda saklanan purolar bu özelliklerini kaybederler. 


Box-pressed (Dörtgen puro): Sarıldıktan sonra dörtgen şekli verilmiş puro. Humidorda uzun süre tutulduklarında genellikle bu dörtgen şekillerini kaybedebilirler. 


Bulk (Yığın): Tütün yapraklarının fermantasyon için grup olarak toplanmış hali.


Bunch(Deste): En fazla dört tür tütün yaprağının harmanlanması ile bir araya gelen grup. Puronun dolgu tütün grubunu oluştururlar.


Bundle: Genellikle ikinci sınıf, bandı olmadan satılan puroların 25'li yada 50'li olarak bir araya getirilmiş hali. Ucuz puroların toplu halde satılması için geliştirilmiş bir yöntem. 


Burros: Puro tütünlerinin fermentasyon için bir araya getirilmiş yığınlarına verilen isim. Bu yığınların uygun şartlar altında depolanıp depolanmadığı yakın takipte tutulur. Yığının sıcaklığının 43 dereceyi geçmesi durumunda yığınlar dağıtılarak fermentasyonun yavaşlaması sağlanır. 

 

C___________________________________________________________

Candela: Kısa sürede yüksek ısıya maruz bırakılmak kaydıyla, klorofillerin içinde kalması sağlanarak fermente edilen ve parlak yeşil renge sahip tütün yaprakları. Aynı zamanda Double Claro olarak da adlandırılır.


Cap(Şapka): Puronun sarıcı yaprağının çözülmesini engelleyen ve içmeden evvel kesilen kısmı. 


Capa: Puronun sarıcı tütün kısmı. 


Case: Puro sarıcıların sarma sırasında yaprakları hafif nemlendirmelerine verilen ad.


Chaveta: Puro sarıcıların yaprakları kesmek için kullandığı, yarım ay şeklindeki bıçaklar. 


Churchill: Sir Winston Churchill'den adını alan, iri bir Corona formatında, genellikle 7 inch ve 48 yüzük kalınlığında olan puro türü.


Cigarillos: Bazı aficionadolar tarafında bayılarak içilen, bazıları tarafından da lanetlenen ince, kısa ve küçük purolar. Makine tarafından sarılan bu purolar içinde çoğunlukla doğranmış tütün kullanılır. Genellikle 10'lu yada 20'li paketlerde satılmaktadırlar.


Claro: Gölgede büyütülmüş, soluk yeşil ve hafif kahverengi rengindeki sarıcı yaprak.


Colorado:  Açık kahverengi ve kırmızı tonlara sahip sarıcı yaprak türü. 


Connecticut Broadleaf(Connecticut Yaprağı): Amerika'nın Connecticut River Valley yöresinde yetişen, koyu renkli ve Maduro purolarında kullanılan sarıcı tütün yaprakları. 


Connecticut Shade(Connecticut Gölge Yaprağı): Amerika'nın Connecticut River Valley yöresinde, tül benzeri kumaşlardan yapılan çadırların gölgesinde yetiştirilen yumuşak dokulu ve elastik türdeki sarıcı yaprak türü. 


Corojos: Corojo bugün en fazla Honduras'da yetiştirilen bir tütün türü.


Cubatobaco: Küba purolarının dağıtımını ve satışını yapan dünyaca ünlü firma. Günümüzdeki adı Habanos S.A.


Culebra: Üç Panatela tarzı puronun birbirine örgülenerek bantlanmış şekilde satılan puro. Genellikle 5-6 inch uzunlukta ve 38 yüzük kalınlığında olurlar.

 

D___________________________________________________________

Damar: Tütün yapraklarının üzerindeki yapraklar. Çok ve kalın damarlı yapraklar bozuk addedilir ve çoğunlukla kullanılmaz.


Delici(Piercer): Puronun kapalı olan şapka kısmında içmek için delik açan alet.


Diademas: Kapalı ve sivri uca sahip büyük boy bir puro. Genellikle 8 inch boyunda olur. Ayak kısmı açık yada Perfecto gibi kapalı da olabilmektedir.


Double Claro: Bkz. Candela


Double Corona: Prominente olarak da adlandırılan genellikle 7,5-8 inch boyunda büyük boy bir puro.


Draw(Çekiş): Puronun sarıldıktan sonra içinde hava kanallarının durumunu anlatan tabir. İyi sarılmış bir puronun çekişi rahat olur. Fazla rahat içe çekilebilen bir puro çok harlı yanar. Aksi durumda, çok sıkı sarılmış bir puro rahat tüttürülmeyi engeller.

 

E___________________________________________________________
El sarımı: Bütün el yapımı purolar el sarımıdır. Fakat bazı el sarımı purolar, son sarıcı yaprağa kadar makineler tarafından üretilebilmektedirler. Bunlarda sadece sarıcı yaprak elle sarılmaktadır.


El yapımı: Her aşaması tamamen el yapımı olan puro. Hiçbir şekilde yapımında makine kullanılmayan puro.


Escaparates: Puroların fabrikada sarıldıktan sonra bir kaç hafta serinletilerek tutuldukları yer.    

 

F___________________________________________________________
Fermentasyon: Tütün yapraklarının toplandıktan ve destelendikten sonra anaerobik şartlarda geçtiği biyokimyasal çürüme sürecidir. 

 

Figurado: Piramid, Perfecto ve Culebra gibi farklı şekillerdeki puroları anlatmak için kullanılan İspanyolca'dan gelen kelime.


Foot: Bkz. Ayak.

 

G___________________________________________________________
Gran Corona: Genellikle 9,25 inch uzunluğa ve 47 yüzük kalınlığına sahip oldukça büyük boy bir puro.


Gum: Sarıcı tütünü tutturmak için kullanılan bitki özlü kokusuz yapıştırıcı.

 

H___________________________________________________________
Habano: Puro bantlarının üzerine, Puronun Küba yapımı olduğunu göstermek için yazılır. Her Küba purosunda ya Habano ya da Havana yazısı bulunur.


Habanos S.A.: Küba purolarının dağıtımını ve satışını yapan dünyaca ünlü firma.


Handmade: Bkz. El yapımı.


Hand rolled: Bkz. El sarımı.


Harlı yanma(Hot): İyi sarılmamış, üretilmemiş bir puronun ağızda acı tat bırakarak hızlı bir şekilde yanmasını tasvir eder.


Bulantı/Hastalık Dönemi: Puronun içilmemesi gereken dönem. Taze ve yıllanmış purolar içilebilirken, 3 ay ve 1 yaş arası puroların içilmesi tavsiye edilmez. Bu periyoda Hastalık Dönemi denir.


Head: Bkz. Baş.


Higrometre: Humidorlardaki nem ölçer cihazlar. Dijital ve analog olarak iki türde bulunmaktadırlar. Her ikisi de belli aralıklara kalibre edilmelidir. Dijital olanları kalibre etmek analoglara göre daha kolaydır.


Homojenize Tutucu: Makine yapımı purolarda kullanılan doğranmış tutucu yapraklar.


Hot: Bkz. Harlı yanma.


Humidor: Puroların uygun nem ve sıcaklık şartlarında(21 derece ve %70 nem oranı) saklanmasına yarayan, çok farklı tür ve ebatlarda olan, kaliteli olanların İspanyol sedirinden yapıldığı kutular.

 

K___________________________________________________________
Kıymık(Spill): Puroyu yakmakta kullanılan sedir parçası. 


Küba tohumu: Genellikle Küba dışında ama Küba tütün tohumları kullanılarak yetiştirilen tütünlere verilen ad.


Küf: Fazla nemden kaynaklanan ve purolara zarar veren bir durum. Küflenmiş bir puro, sağlıklı purolardan hemen ayrılmalı ve atılmalıdır. Küflenen bir humidor boşaltılarak kurutulmalı ve işleme tabi tutulmalıdır. 

 

L___________________________________________________________
Lector (Okuyucu): Eskiden daha yaygın olarak, bugün ise Küba'da halen sıklıkla görülen ve fabrikalarda puro saranlara dergi, gazete, kitap vs. Okuyan kişi. Blogumuzun ismi de buradan gelmekte.


Ligero: Dolgu tütün olarak kullanılan, bitkinin en fazla güneş alan üst yaprakları.


Long Filler: Bkz. Uzun dolgu tütün.


Lonsdale: Genellikle 6,75 inch uzunluğunda 42-44 yüzük kalınlığındaki puro türü. 

 

M__________________________________________________________

Maduro: Koyu renkli, siyaha yakın bir sarıcı yaprak. Uzun güneş ışığına maruz bırakılarak yada uzun fermentasyon süreleri ile renkleri koyulaştırılmaktadır. İspanyolca pişkin, olgun anlamına gelir. 


Media Ruedas (Yarım Teker): Bir araya sarılmış 50 adet puro.

 

O__________________________________________________________
Omuz(Shoulder): Şapkanın puronun gövdesi ile birleştiği nokta. 

 

Oscuro: Madurodan da koyu sarıcı yaprak türü.

 

P___________________________________________________________

Panatela: Uzun ve ince türde puro türü.


Parejos: Corono, Panatela yada Lonsdale tarzı düz kenarlı purolara verilen ad.


Partidos: Küba'da kaliteli tütünlerin yetiştirildiği bir mevki.


Perfecto: İki ucu da kapalı, ortası hafif şişkin olan puro türü. Sarılması en zor puro türü olarak bilinir ve deneyimli Torcedoreslerin sarabileceği puro.


Piercer: Bkz. Delici.


Piramit: Sivri, kapalı başı olan ve açık ayak kısmına doğru genişleyen kalın puro türü.


Planchas: Tütünlerin fermentasyondan evvel serildiği ahşap tahtalar. 


Plug(Tıkanıklık): Fazla sıkı yada yanlış sarılmış purolarda gövdede oluşurak içimi zorlaştıran tıkanıklık. Bazı tıkanıklıklar puroyu hafifçe işaret ve baş parmak arasında döndürünce geçerken, bazıları o kadar kolay geçmemektedir.

 

R___________________________________________________________

Ring Gauge: Bkz. Yüzük kalınlığı.


Robusto: 5-5,5 inch uzunluğunda 50 yüzük kalınlığına sahip puro türü. En popüler puro türlerinden biri olarak kabul edilir.

 

S___________________________________________________________
Sargı Yaprak(Wrapper): Puronun en üst tabakadaki göze hitap eden dış kısmındaki yaprak. 


Seco: Dolgu tütün türlerinden biri. İspanyolca kuru anlamına gelen bu yaprak hafif aromalı olarak kullanılır.


Shoulder: Bkz. Omuz. 


Spill: Bkz. Kıymık.

 

T___________________________________________________________

Tapado: Tül benzeri (Cheesecloth) bir kumaştan yapılan çadır.


Tıkanıklık: Bkz. Plug

 

 

Torcedores: Puroları saran ustalar. 


Torpedo: Başı ve ayak kısmı kapalı ortası şişik puro türü.


Totalamento a Mano: Tamamen el yapımı puro. Genellikle puro kutularının üzerinde yazar. Sadece "El yapımı" anlamına gelen Hecho a Mano purolardan daha kaliteli ve özeldirler. Hecho a Mano'lar, son sarıma kadar makine ile üretilebilmektedirler. Diğer bir tür ise Envuelto a Mano purolardır, yani elle paketlenmiş.


Tubos: Genellikle aliminyumdan üretilen tüplerde satışı yapılan purolar.


Tunneling: Puronun ucunun yanarken eğik şekil alması durumudur. Bu istenmeyen durum, içerken puroyu zaman zaman döndürerek engellenebilir.


Tutucu: Bkz. Binder.

 

 

U__________________________________________________________
Uzun dolgu tütün: Kaliteli purolarda, puronun boyu kadar kullanılan dolgu yapraklara verilen ad. Makine yapımı purolarda doğranmış tütün kullanılmaktadır.

 

V___________________________________________________________
Volado: Puronun yanmasını sağlayan bir tür dolgu tütünü.


Vitola: Bir puronun şekli ve ebatını belirtir.  

 

W__________________________________________________________
Wrapper: Bkz. Sargı yaprak.

 

Y___________________________________________________________
Yüzük Kalınlığı: Puro çapını veren ve 1/64 inche tekabül eden birim. 

 

bottom of page