top of page

Haydi, hasat zamanı!

 

Puro, en başından, en sonuna, kendine has bir üretim sürecine sahip, değerli bir ürün. İyi ve kaliteli bir puro üretilebilmesi için, en başından, en sonuna kadar uyulması gereken katı ve köklü kurallar mevcut. Fakat bunların en başında, kaliteli ve doğru bir tütün üretimi ve hasatı geliyor.

 

Hasat ise, tütün yapraklarına ve neticede puroya farklı tatlar verebilecek şekilde, 3 farklı yöntem ile yapılabiliniyor. Geçen gün, yine farklı bir puro reklamı bu noktaya değinip öne çıkardığı için, ben de bu makalemde biraz bu konuda biraz detay paylaşmak istedim.

 

Nedir bu yöntemler ve farkları nedir?

 

İlk yöntem, aslında hepimizin yakında bildiği, ve bitki olgunlaştıkça, alt yapraklardan başlayarak, yaklaşık 7'şer gün ara ile, bitkinin yapraklarının toplanması. Bu yöntem Priming olarak adlandırılıyor. En altta ve ilk toplanan yapraklara ere yakın ve gerçekten kumlu olabildikleri için "kumlu yaprak" (sand leaves) denilmekte. Şu anda en klasik ve yoğun olarak kullanılan metod bu metod olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntem ile toplanan yapraklar, fermantasyon döneminde daha çabuk renk değiştirip, kullanıma hazır hale geliyorlar. Zira, gövdeden ayrıldıkları için, pörsümeleri daha çabuk oluyor. Yaprakların aldığı tatlar da, bitkinin yetiştiği toprak özelliklerine göre değişiklik gösteriyor.

Bir sonraki yöntem daha çok Broadleaf ve Maduro yaprak kullanımına uygun olan bir yöntem. Bu yöntemde, hasat zamanı, yapraklar, bitkinin gövdesinden koparılmadan, bitkinin gövdesinin kesilmesi sureti ile toplanıyor. Hepsi bir anda ve tek seferde. Stalk Cut - Gövde Kesimi olarak adlandırılan bu metod ile yapraklar, gövdeden koparılmadığı için, hasat sonrası, fermantasyon süresinde bile, gövdeden beslenmeye devam ediyorlar. Bu yüzden pörsümeleri ve fermantasyonları daha uzun sürüyor, bu da tabii ki, işleme alınmalırını geciktiriyor. Bu yapraklar, lezzet olarak, aynı topraklarda yetişen ama yaprak, yaprak toplanan tütüne nazaran daha toprağımsı bir tada sahip oluyorlar. Aynı zamanda, gövdeden beslenmeye devam ettikleri için de, yüzeyleri daha yağlı oluyor. Maduro sargı yaprakları için oldukça uygun bir görünüm elde ediyorlar. 

Üçüncü ve son yöntem ise günümüzde pek o kadar da kullanılmayan bir yöntem ve yukarıdaki iki yöntemin birleşiminden oluşuyor. Stalk - Priming (Gövdeyle Toplama) olarak adlandırılan bu yöntemde, normal toplamanın tersine, yapraklar yukarıdan toplanmaya başlanıyor. Fakat toplama esnasında, yapraklar gövdeden koparılmıyor. 20yy. ortalarına kadar ve çok küçük ölçekte kullanıldığı tahmin edilen bu yöntem, hem uzun, hem de masraflı bir yöntem. Aynı zamanda, saplarıyla asılan yapraklar, normal priming'e göre daha fazla yer tuttuğu için pek tercih sebebi değil. Bu yöntemde de, yapraklar yine gövdelerinden belli bir süre beslenmeye devam ediyorlar ve fermantasyonları, priming'e göre 2-3 kat daha uzun sürüyor.

Ben anladım ki, bizim için ilk iki yöntem gerçekten bağlayıcı. Zira ilki, hemen hemen her hasat için kullanılırken, ikincisi ise kendine daha sınırlı kullanım alanı buluyor. Özellikle ikincisi bir pazarlama yöntemi olarak, puro reklamlarında ve puro kutularında kullanıldığı için, ayrım yapabilmemiz açısından önemli.

 

Keyifli tüttürmeler...

bottom of page